Pozastavenie_prekladatelskej_cinnosti_v_SR_k_31_1_2020

03.02.2020 18:02

Vážení zákaznici,

chcel by som Vás touto cestou informovať,
že pracujem dlhodobo v zahraničí a k 31.1.2020 

som pozastavil svoju prekladateľskú činnosť v Slovenskej republike a žial Vám 

neviem aktuálne pomôcť s prekladmi.

Ak by sa moja pracovná činnosť v zahraničí skončila, rád Vás budem opäť 

informovať prostredníctvom tejto webovej stránky.

S úctou

Marek Baluška