Preklady z a do anglického, nemeckého a slovenského jazyka včas a kvalitne

19.02.2019 09:46

Preklady z a do anglického, nemeckého a slovenského jazyka včas a kvalitne 

Predkladateľské služby bez súdnej pečiatky z anglického a nemeckého jazyka a do týcho jazykov
sú našim jediným profesionálnym zameraním. Technické manuály, obchodné dokumenty,
osobné a personálne dokumenty, či iné preklady z nasledujúcich oblastí:
strojárstvo, stavebníctvo, potravinárstvo, poľnohospodárstvo, medicína, zmluvy,
marketing, chémia, personalistika, bezečnosť práce, energetika, automobilizmus,
ekonomika, rôzne dokumenty, webstránky a iné podľa požiadaviek zákazníkov.

KONTAKT:

Ing. Marek Baluška, PhD. - PREKLADY ENDESK

Preklady  - anglicky . nemecky .
slovensky, Brezová 7, 927 01 Šaľa (Slovenská republika)

M: 0903 / 713 494

E: marek.baluska@gmail.com